Klanten informatie

Natuurlijk heb ik wel iets van de klant nodig als er iets aangevraagd moet worden:
– een kopie paspoort en/ of KvK. (Niet ouder dan half jaar, met kopie paspoort of rijbewijs van de persoon op de KvK)
– een ondertekend machtigingsformulier van Goudata Telecom,
– voor de aanvraag van internet van XS4ALL, wil ik graag een bankrekeningnummer of zodra deze er is nagestuurd krijgen.
Als het kan een E-mail waarin staat wat de klant wil en alle gegevens van de klant op een rijtje:

– Naam, voorletters,
– Geboortedatum, – plaats
– Paspoortnummer, bank rekeningnummer.
– Straatnaam, huisnummer.
– Postcode, plaats.
Ik zorg voor het leveren, plaatsen en installeren van hetgeen door de klant is besteld.

De klant gaat akkoord met betaling binnen 10 werkdagen.
NB. als de klant eigen apparatuur meeneemt ben ik niet verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.

– de klant dient zelf de computer om te zetten naar 240 volt.

– op verzoek van de klant doe ik het maar alleen als de klant dit verzoek heeft ondertekend.

– de pc dient dan een week op 240 volt te draaien alvorens er werkzaamheden plaats vinden om te zien of er niets doorbrandt

– Alle voortkomende werkzaamheden zijn altijd op verzoek van de klant en daarom ook op risico van de klant.